Langer leven met meer beweging


Mensen ouder dan 40 jaar die veel bewegen tijdens hun vrije tijd lijken tot 4,2 jaar langer te leven, volgens een recente studie van de Amerikaanse National Institutes of Health.

Het leven zit vol onverwachte wendingen en van geen enkel individueel leven kunnen we voorspellen hoe lang het zal worden. Maar gegevens van grote groepen geven ons wel een inzicht in de factoren die de levensverwachting in de hand werken of eerder verkorten.

Voor roken bijvoorbeeld is het al lang duidelijk dat het een zware bedreiging vormt voor de gezondheid. De gemiddelde roker leeft minder lang, heeft een groter risico op kanker en lijdt meer aan chronische aandoeningen waardoor de levenskwaliteit al redelijk vroeg een diepe duik neemt.

Veel rokers hebben het nog altijd moeilijk om deze harde waarheid te aanvaarden, maar onder wetenschappers is er niemand meer die deze feiten in twijfel trekt.

Beweging doet leven
Meer lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd lijkt de levensverwachting gemiddeld met maar liefst 4,5 jaar te verlengen, zo berekende een onderzoeksteam van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten van Amerika. De studie werd gepubliceerd in PLoS Medicine. De onderzoekers analyseerde de gegevens van meer dan 650.000 volwassen mannen en vrouwen van een leeftijd tussen 21 en 90 jaar. Van hen overleden er meer dan 83.000 tijdens de 10 jaar van opvolging.

Volgens algemene richtlijnen zouden volwassenen om hun gezondheid op peil te houden elke week tijdens hun vrije tijd ongeveer 2,5 uur matig intensief moeten bewegen of 1,5 uur wanneer ze hoog-intensief aan de slag gaan. En dat alles liefst gespreid over minstens 3 dagen per week.

Je bent matig intensief bezig wanneer je tijdens de activiteit nog vlot kunt blijven praten zonder buiten adem te raken. Tijdens hoog intensieve activiteiten kan je af en toe enkele woorden plaatsen, maar geen zinnen. Daarvoor kom je adem tekort.

Wanneer je alle andere risicofactoren gelijk houdt Mensen die het doel van de algemene richtlijnen voor beweging haalden, leefden gemiddeld 3,4 jaar langer dan wie dat niet deed. Mensen die het dubbele presteerden van die richtlijnen, voegden daar nog bijna een jaar aan toe met 4,2 jaar extra levensverwachting.

Zelfs mensen die slechts de helft van de aangegeven doelstelling haalden, boekten nog effect, namelijk een 1,8 jaar extra. Dat toont aan dat je zelfs met een beperkte mate van extra beweging in je leven al een behoorlijk resultaat kunt boeken.

Die extra levensverwachting werd geboekt in elke groep die de researchers afzonderlijk bekeken. Zowel bij mensen met een normaal gewicht als bij mensen met overgewicht of zelfs obesitas (ziekelijke overgewicht). De extra beweging bleek het nadelig effect van overgewicht op de gezondheid gedeeltelijk uit te wissen.

Dik, dun, kanker- & hartpatiënten: winst voor iedereen
Bij obese mensen met een passieve levensstijl en dus erg weinig beweging deed het omgekeerde zich voor: hun levensverwachting lag maar liefst 5 topt 7 jaar lager dan mensen met een matig gewicht en een matig actieve levensstijl.

De winst was even groot voor mannen en vrouwen en, héél opmerkelijk, de winst was groter voor mensen met een geschiedenis van kanker of hart- en vaatziekten.

Krasse knarren of kwijlende oudjes
Een hardnekkige misvatting van veel mensen is dat die extra jaren aan het einde van het leven er niet veel toe doen. Dat je die toch maar slijt als een miserabel oudje dat kwijlend achter een raam ziet hoe het leven verder snelt.

Dit strookt helemaal niet met de werkelijkheid. Nogmaals, niemand weet hoe elk leven zich afzonderlijk zal ontwikkelen. Maar mensen met een gezonde levensstijl voegen doorgaans ook gezonde levensjaren toe aan hun bestaan.

Ze hebben minder last van chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hartinfarcten, dementie en dergelijke. Ze genieten gemiddeld van een intenser sociaal leven en gaan meer de deur uit dan mensen met ongezonde levensgewoonten die al vroeg met gezondheidsproblemen te maken krijgen.

Rokers zijn daar een goed voorbeeld van. Veel van hen ontwikkelen chronische ontstekingen en vernauwingen van de luchtwegen waardoor ze steeds moeilijker kunnen ademhalen en frequent het gevoel krijgen dat ze dreigen te stikken. Geen aangename momenten om door te maken en een zware belemmering voor een ietwat normaal leven.

Voor wie niet kwijlend en sukkelend in het bejaardentehuis wil terecht komen, geldt er dus maar één keuze: gezonde levensgewoonten aannemen, zoals voldoende bewegen. Het is de beste garantie op een frisse, rijke oude dag.

Jan EtienneBodytalk
Bron: Knack.be

Related Post